Privatlivspolitik

Salar de Uyuni, Bolivia - Foredrag med Jan Tvernø

Privatlivspolitik

Opdateret den 25. maj 2018 af Jan Tvernø

Kontaktoplysninger
Jan Tvernø
Byagerparken 54
4030 Tune
+45 42 48 46 16
jan@jantvernoe.dk
CVR-nummer: 30829247

Cookies:

Hjemmesiden www.jantvernoe.dk, bruger kun session-cookies. En session-cookie indsamler ingen personlige oplysninger og slettes automatisk når du lukker browseren, med mindre du har opsat andre indstillinger i browseren. En session-cookie kan eksempelvis vise hvilken slags enhed og browser du bruger, så hjemmesiden automatisk tilpasser sig.

Hjemmesidebrugere:

Når du besøger min hjemmeside www.jantvernoe.dk, indsamler jeg ingen personlige oplysninger, uden dit samtykke. Hvis du bruger kontaktformularen, så indsamler jeg dit navn, e-mail, og andre oplysninger du selv aktivt skriver i beskedfeltet. Disse oplysninger er nødvendige, for at jeg kan kontakte dig.

Beskyttelse af persondata:

Foredragsholder Jan Tvernø indsamler personlige oplysninger for at kunne udføre en given opgave for dig eller din organisation. Jeg indsamler kun nødvendige oplysninger om dig. Hvis du kontakter mig har jeg eksempelvis brug for dit navn, e-mail, og ofte dit telefonnummer.

Jeg tager dine personoplysninger alvorligt og jeg beskytter dit privatliv i henhold til EU’s databeskyttelsesforordning (GDPR). Nedenstående kan du se hvordan jeg behandler dine oplysninger.

Oplysninger, jeg indsamler om dig, og formål med at indsamle persondata:

Jeg indsamler kun personlige oplysninger, der er relevante for de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik. Det er typisk dit navn, dit telefonnummer, din mailadresse og muligvis oplysninger om din arbejdsplads, hvis du ringer på vegne af denne, for at få løst en opgave. Jeg indsamler kun oplysninger der er angivet af dig.

Hvis jeg har brug for yderligere oplysninger i forhold til en specifik opgave, vil jeg indhente samtykke hos dig.

Retsgrundlag for behandling:

Der er forskellige retsgrundlag, for behandling af dine personlige oplysninger. Du kan se disse nedenfor.

Samtykke:

Hvis der, er krav om aktivt samtykke fra dig, så indhenter jeg dit samtykke. Dette kunne f.eks. være ved brug af min kontaktformular.

Opfyldelse af kontrakt:

Hvis det er nødvendigt at behandle personlige oplysninger ift. en kontrakt, f.eks. ved underskrivelse af en kontrakt i forbindelse med aftale om foredrag.

Juridisk forpligtelse:

Hvis det er nødvendigt at behandle personlige oplysninger for at kunne overholde en juridisk forpligtelse, f.eks. bogføringsloven.

Legitime interesser:

Jeg behandler kun dine personlige oplysninger ud fra legitime interesser.

Videregivelse og overførsel af personlige oplysninger:

Jeg videregiver og overfører kun personlige oplysninger til personer eller virksomheder, der har brug for at håndtere dem ift. udførsel af en opgave for dig som kunde.

Tredjepart:

Jeg deler kun personlige oplysninger med tredjepart, eksempelvis samarbejdspartnere, ved dit aktive samtykke. Dette kunne f.eks. være en fotograf, som hyres til at fotografere under et foredrag.

Dine rettigheder:

Da du er dataregistreret hos mig, så har du visse rettigheder. Hvis du vil kontakte mig, i forhold til udøvelse af en eller flere af dine rettigheder, så kan du kontakte mig på jan@jantvernoe.dk eller via min kontaktformular på denne hjemmeside.

Ret til adgang, korrektion og indsigelse:

Du kan altid kontakte mig, hvis du vil vide hvilke personoplysninger jeg har indsamlet og behandlet om dig, samt hvilke formål disse oplysninger bruges til. Du har ret til at korrigere eventuelle forkerte, ufuldstændige, forældede eller unødvendige person oplysninger om dig, ved at kontakte mig. Du har også ret til at gøre indsigelse, selvom du tidligere har givet samtykke.

Ret til sletning og begrænsning af behandling:

Du kan anmode om at få dine personlige oplysninger slettet fra mine systemer, medmindre jeg har en legitim eller juridisk grund til at beholde dataen.

Ret til dataportabilitet

Du har ret til at modtage den data jeg har indsamlet om dig, i et struktureret, ofte anvendt og maskinlæsbart format, eksempelvis CSV eller PDF.

Samtykke:

Hvis de personoplysninger, du har oplyst til mig, er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagetrække dette samtykke når som helst. Bemærk, at hvis du tilbagetrækker dit samtykke, så kan jeg muligvis ikke levere mine tjenester til dig, da de kræver dit samtykke.

Opbevaring af personlige oplysninger:

Jeg har ret til at opbevare dine personlige oplysninger i så lang tid som nødvendigt til legitime formål eller i så lang tid, som den lokale lovkræver det. De kriterier, der bruges til at fastsætte opbevaringsperioden for persondata, er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode og det legitime formål. Oplysningerne og opbevaringsperiodens længde varierer afhængigt af de relevante data og den gældende lovgivning. Detaljerede opbevaringsperioder kan oplyses på forlangende. Jeg sletter og/eller anonymiserer løbende persondata, når de ikke længere er relevante for de formål, som de opbevares til.

Ændringer i privatlivspolitik

Hvis jeg foretager ændringer, registrerer jeg ændringsdatoen i denne privatlivspolitik. Gennemgå denne privatlivspolitik regelmæssigt, især før du sender persondata til mig. I tilfælde af opdateringer af denne privatlivspolitik underretter jeg ikke mine brugere om alle opdateringerne, men hvis der er meget vigtige ændringer i privatlivspolitikken eller i den måde, jeg bruger dine oplysninger på, gør jeg en kommercielt rimelig indsats for at sikre, at du bliver behørigt underrettet om dette.

Klager:

Hvis du ikke er tilfreds med mine beslutninger eller handlinger, i forhold til dine personlige oplysninger, så har du ret til at indgive en klage til den lokale tilsynsmyndighed.

Du kan læse lovteksten her

Klage over mine behandlinger af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
E-mail: dt@datatilsynet.dk

Papua Ny-Guinea

Mount Hagen, Papua Ny-Guinea - Foredrag med Jan Tvernø

Sudan

Khartoum, Sudan - Foredrag med Jan Tvernø

Sri Lanka

Anuradhapura, Sri Lanka - Foredrag med Jan Tvernø

Påskeøen

Påskeøen, Chile - Foredrag med Jan Tvernø

jan@jantvernoe.dk+45 42 48 46 16